De jonge jaren van Het Breed Front

1965
Johnny the Selfdecker
aan het Koninklijk Atheneum Berchem.

Rethoriek Afscheid van de Rethorica

1965 De maten van het Atheneum

In het begijnhof

How does it feel to be
One of the beautiful People?

Verliefd

Germanisten op revolutionair congres

Aan de Scheldekaaien